Een nieuwe samenwerking tussen OC Het Roerhuis en Zorggroep Sint-Kamillus waarbij we twee geïnterneerde personen met een licht verstandelijke beperking woon- en dagondersteuning bieden. Zorggroep Sint-Kamillus biedt de nodige forensische psychiatrische en medische zorg, met een focus op het vermijden van recidive. Het Roerhuis staat in voor de ortho-agogische zorg door een dagondersteuning op maat.