Onze vacatures

null

Verantwoordelijke woongroep ‘de Brusselse’

Contract onbepaalde duur – 100%

Onze woongroep de Brusselse biedt woonondersteuning aan een tiental volwassenen die door hun beperking heel wat begeleiding en lichamelijke verzorging nodig hebben. Ze krijgen er ondersteuning om een goed en gezond leven te leiden.

De opdracht van de Verantwoordelijke woongroep de Brusselse is tweeledig :
1) Je staat in voor het aansturen van je team van begeleiders (50%)
2) Je werkt als begeleid(st)er mee in de dagdagelijkse ondersteuning van de bewoners (50%)

Klik hier voor de volledige vacature

Begeleiding woongroep ‘het Kareelveld’

Contract bepaalde duur (80%) – termijn bespreekbaar
Vast uurrooster van maandag tem vrijdag: 7u30-13u30 (geen weekendwerk) 
Indiensttreding: zo spoedig mogelijk 

Als begeleid(st)er in de woongroep Het Kareelveld maak je deel uit van een zelf organiserend team begeleid(st)ers en sta je mee in voor het bieden van een kwaliteitsvolle zorg op maat. Je ondersteunt de bewoners van Het Kareelveld bij de verzorging en bij hun activiteiten van het dagdagelijks leven.

Klik hier voor de volledige vacature

Begeleiding woongroep ‘het Kareelveld’

Contract van onbepaalde duur – 50%

Als begeleid(st)er in de woongroep Het Kareelveld maak je deel uit van een zelf organiserend team begeleid(st)ers en sta je mee in voor het bieden van een kwaliteitsvolle zorg op maat. Je ondersteunt de bewoners van Het Kareelveld bij de verzorging en bij hun activiteiten van het dagdagelijks leven.

Klik hier voor de volledige vacature

Regioverantwoordelijke

Contract onbepaalde duur – 100%

Je bent de trekker van de uitbouw en profilering van O.C. Het Roerhuis, zowel intern als extern

  • Je behartigt de diverse werkingsaspecten in de werkingen vanuit een helikopterperspectief, o.a. borgen of vernieuwen van visies en procedures, mee richting geven aan de teamfases en de -ontwikkeling, aangaan van interne en externe samenwerkingsverbanden waar relevant,… Je werkt hiertoe nauw samen met de verantwoordelijken van de groepen.
  • Je coacht, adviseert en ondersteunt de verantwoordelijken van de groepen in het invullen en opnemen van hun leidinggevende rol
  • Je levert een actieve bijdrage aan het overkoepelend samenwerkingsverband met O.C. Sint-Ferdinand onder supervisie van de directeur volwassenenwerking
  • Je neemt deel aan het permanentiesysteem
  • Je volgt het dagdagelijks operationele en financieel beleid op in nauwe samenwerking met Sint-Ferdinand.

Klik hier voor de volledige vacature

Begeleider actieve nacht

Vervangingscontract – 60%

Als begeleider actieve nacht vorm je een belangrijke schakel in de continue zorg en ondersteuning van de bewoners. Het hoofddoel is dat jij ervoor zorgt dat de bewoners een goede nachtrust kunnen hebben.

Naast pedagogische ondersteuning en lichamelijke verzorging neem je ook enkele praktische en logistieke taken op jou, zoals wassen, strijken, en het opvolgen van de verslaggeving.

Klik hier voor de volledige vacature

Jobstudenten

Voor zowel de pedagogische als de logistieke functies zijn we op zoek naar jobstudenten:

  • Pedagogisch: je werkt als jobstudent-begeleider mee in de dagdagelijkse ondersteuning van de bewoners. Je biedt kwaliteitsvolle zorg op maat en dit op alle levensdomeinen.
  • Logistiek: als jobstudent in de schoonmaak sta je, samen met je team, in voor een professioneel onderhoud van de verschillende woonruimtes en lokalen van Het Roerhuis

Klik hier voor de volledige vacature

Meewerken als jobstudent of vakantiekracht

null
In OC het Roerhuis krijgen we tijdens bepaalde periodes (bv. de zomervakantie) graag versterking van jobstudenten. Heb je zin in zorg voor mensen en tijd? Contacteer ons! Je opleiding is minder belangrijk, je enthousiasme des te meer!

Stages

null
In OC Het Roerhuis werken we graag samen met professionals in opleiding. Ben je student en heb je zin om met ons en onze gasten en bewoners te werken? Heel welkom!

  • We zien stage lopen als een manier van leren en hechten dan ook veel belang aan een goede begeleiding.
  • Tijdens een stage maak je als student kennis met de dagelijkse realiteit van het beroep en verwerf je specifieke vaardigheden en attitudes. We werken met een kennismakingsgesprek, vaste stagebegeleiding, bieden leerkansen en hechten veel belang aan eerlijke en constructieve feedback. Wij horen hierbij zeker ook graag jouw kritische inbreng.
  • We werken samen met heel wat onderwijsinstellingen waaronder UCLL, Sancta Maria, KdG, Odisee, KUL, Qrios en Thomas More.

Contacteer ons

null

Voor vacatures

Voor jobstudent of vakantiekracht

Voor stages

Wilfried Jorissen
tel. 016 31 03 08