Woonondersteuning

null
Wij bieden woonondersteuning aan 30 volwassenen met een matig tot ernstig verstandelijke beperking, eventueel in combinatie met een psychische kwetsbaarheid of motorische problemen.

Er zijn drie woongroepen, waar telkens 10 volwassenen wonen. Voor hen is het Roerhuis een thuis. Binnen elke woongroep streven we naar een veilige, geborgen en fijne woonomgeving. We hebben oog voor de eigenheid van elke bewoner en creëren een sfeer en ritme, afgestemd op de specifieke noden en behoeften van onze bewoners. Niet enkel onze werking, maar ook het comfort en de inrichting passen we maximaal aan.
Elke woning heeft een eigen terras en toegang tot de grote tuin.

Kort verblijf

In het kortverblijf kan je terecht met een vraag tot woon-en dagondersteuning vanuit respijtzorg, logeren of tijdelijk verblijf, bijvoorbeeld in een noodsituatie.
Je vindt het belangrijk om af en toe tijdelijk ergens te gaan logeren. Ook voor jouw netwerk kan het nodig zijn om eventjes de zorg uit handen te geven. We proberen dan een zo aangenaam mogelijk verblijf te realiseren, voor een korte of langere periode.

Wonen in een woongroep

null

De Vleugel

De Vleugel is een leefgroep waar bewoners heel wat zelfstandig aankunnen en waar de nadruk ligt op zo veel mogelijk het leven in eigen handen nemen.

De begeleiding ondersteunt bewoners in het deelnemen aan het groepsgebeuren en de onderlinge interacties. Eigen keuze en inspraak via de bewonersvergadering is belangrijk. Na een actieve dag ondersteuning in het Dagcentrum is je eigen kamer een privé-plek voor rust of hobby.

Verantwoordelijke Vera Van Brusselt

Begeleiders Vleugel

Kareelveld

Het Kareelveld is een thuis voor bewoners die al wat meer nood hebben aan ondersteuning bij hun dagelijkse handelingen en activiteiten. Begeleiders geven een passende ondersteuning en blijven oog hebben voor hun eigenheid. We stimuleren hen om zoveel mogelijk zelf te doen, bv. meehelpen in het huishouden. Activiteiten en het invullen van de vrije tijd is individueel sterk verschillend, op maat van interesses en mogelijkheden.

Verantwoordelijke Nancy Loedts

Begeleiders Kareelveld

De Brusselse

Hier wonen volwassenen die door hun beperking heel wat begeleiding en lichamelijke verzorging nodig hebben. Ze krijgen er ondersteuning om een goed en gezond leven te leiden. Onze werking en de accommodatie is afgestemd op personen met een intensieve ondersteuningsvraag, bv. een rolstoelvriendelijke ruime badkamer.

In de Brusselse vind je een goed evenwicht tussen rust en actie. De begeleiders hanteren deze balans heel flexibel in functie wat bewoners dagelijks nodig hebben, bv. een middagdutje voor oudere bewoners en een wandeling met bewoners die zich even moeten uitleven.

Verantwoordelijke Nele Rits

Begeleiders Brusselse