Dagondersteuning

null
Het Roerhuis biedt dagondersteuning aan volwassenen uit de woongroepen en aan personen die ergens anders wonen en overdag naar het dagcentrum komen.

We bieden zinvolle activiteiten aan die aansluiten bij de beleving, mogelijkheden en interesses van onze cliënten. We doen dat in een sfeer van vertrouwen en veiligheid, in een kleinschalige en rustige omgeving. Plezier beleven aan wat je doet, nieuwe ervaringen opdoen of vaardigheden bijleren; dat vinden we belangrijk. We geven ook veel aandacht aan de onderlinge contacten en het hele groepsgebeuren. We nemen zoveel mogelijk deel aan het maatschappelijk leven, bv. door te gaan winkelen of mee te stappen met een wandelclub.

Ons zorgaanbod kan gefinancierd worden met een persoonsvolgend budget of via rechtstreeks toegankelijke hulp. Meer info hierover lees je op de website van het VAPH.

Verantwoordelijke Hedwig Willemans

Begeleiders Dagcentrum

Verantwoordelijke Hedwig Willemans

Begeleiders Dagcentrum