Dagondersteuning

null
Het Roerhuis biedt dagondersteuning aan volwassenen uit de woongroepen en aan personen die ergens anders wonen en overdag naar het dagcentrum komen.

We bieden zinvolle activiteiten aan die aansluiten bij de beleving, mogelijkheden en interesses van onze cliënten. We doen dat in een sfeer van vertrouwen en veiligheid, in een kleinschalige en rustige omgeving. Plezier beleven aan wat je doet, nieuwe ervaringen opdoen of vaardigheden bijleren; dat vinden we belangrijk. We geven ook veel aandacht aan de onderlinge contacten en het hele groepsgebeuren. We nemen zoveel mogelijk deel aan het maatschappelijk leven, bv. door te gaan winkelen of mee te stappen met een wandelclub.

Ons zorgaanbod kan gefinancierd worden met een persoonsvolgend budget of via rechtstreeks toegankelijke hulp. Meer info hierover lees je op de website van het VAPH.

Verantwoordelijke Hedwig Willemans

Begeleiders Dagcentrum

Verantwoordelijke Hedwig Willemans

Begeleiders Dagcentrum

Project Krijkelberg

Het Roerhuis biedt dagondersteuning en zorg op maat aan twee geïnterneerde personen met een licht verstandelijke beperking. Het Roerhuis werkt hiervoor samen met Zorggroep Sint-Kamillus, en meer specifiek met de afdeling “Geïntegreerde Ondersteuning van personen met een Licht mentale beperking Forensische zorg (GoLF)”. 

Deze personen wonen in een appartement op campus Krijkelberg in Bierbeek, als tussenstap naar begeleid of zelfstandig wonen. De medewerkers van het Roerhuis voorzien individuele begeleiding en opvolging van dagelijkse activiteiten en vrijetijdsbesteding. Naast ondersteuning en nabijheid, proberen we deze personen door dialoog en een vertrouwensband te responsabiliseren en sterker te maken zodat ze maximaal verantwoordelijkheden kunnen opnemen. We ondersteunen bij planning, budgetbeheer, administratie, het uitbouwen van een zinvolle dagbesteding, gezondheid, voeding, enz. En er is ook aandacht voor specifieke forensische en medische noden, waarbij Zorggroep Sint-Kamillus via outreach ondersteunt.

Het doel is om de doorstroom van geïnterneerde personen met een beperking mogelijk te maken en hen een toekomstperspectief te bieden. Op maat van en in dialoog met deze personen zoeken we naar een verdere integratie in de maatschappij.

Dit project wordt erkend en gesubsidieerd door het VAPH als ondersteuning voor geïnterneerden met een verstandelijke beperking, via directe financiering.

Contactpersoon: Laetitia De Swart

Contactpersoon: Laetitia De Swart

Contactpersoon: Felien Allegaert