Onze missie

null

Het Roerhuis is een huis met warme sfeer, waar we een professioneel zorgaanbod bieden aan personen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking.

Een huis met een warm leefklimaat

 • Het Roerhuis is een kleinschalig centrum met grote verbondenheid.
 • We bieden je een fijne en veilige plek met dag- en woonondersteuning.
 • De klok rond is er ondersteuning, met respect voor je privacy.
 • Je mag er jezelf zijn en je wordt omringd door mensen die liefhebben.

Aandacht voor de mogelijkheden en keuzes van onze gasten en bewoners

 • We zetten je mogelijkheden, krachten en talenten centraal.
 • Je kan in Het Roerhuis zelfstandig keuzes maken, waar mogelijk.

Gelijkwaardig

 • In onze persoonlijke contacten is iedereen gelijkwaardig: gasten en bewoners, familie, bezoekers, vrijwilligers en medewerkers
 • Respect en echtheid vinden we belangrijk

Professioneel zorgaanbod gericht op de samenleving

 • Wat we doen, doen we professioneel en betrokken
 • Samen met jou en je familie zoeken we het best mogelijke antwoord op je zorgvraag
 • Vanuit een veilige thuisbasis stimuleren we deelname aan het maatschappelijk leven.

Onze visie

null

Het Roerhuis biedt begeleiding op maat waarbij wij ons richten op de cliënt in zijn omgeving. Onze grootste troef is oprechte en rechtstreekse betrokkenheid op elkaar.

We begeleiden op maat

We willen…

 • Je tegemoetkomen vanuit een basishouding van acceptatie. We bieden je het houvast en de ruimte die past bij je mogelijkheden en kwetsbaarheden.
 • Rekening houden met je eigenheid en je levensverhaal en wat jij in de toekomst belangrijk vindt.
 • Zorgen dat je plezier beleeft aan je activiteiten, nieuwe ervaringen opdoet of vaardigheden bijleert.
 • Samen met jou durven dromen, eens iets nieuws proberen, een grens verleggen, er samen voor gaan.
 • Snel inspelen op concrete vragen en noden.

We richten ons op de medemens en de samenleving

We willen…

 • Een huis zijn in een woonbuurt, in de stad, in de straat waar we deelnemen aan het buurtleven en zoeken naar wat we voor elkaar kunnen betekenen.
 • Samenwerken met partners in de samenleving om beter tegemoet te komen aan jouw zorgvragen en deze van je huisgenoten.
 • Een open huis zijn: familie, vrienden, vrijwilligers … zijn altijd welkom.
 • In dialoog met jou en je netwerk zorgvuldig communiceren: doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.
 • Een mensgerichte organisatie zijn met aandacht voor het welbevinden van zijn medewerkers.

Onze identiteit

null

In al wat we doen worden we gedreven door onze waarden en inspiratie. Tijdens ons identiteitsproces gingen medewerkers, bewoners en gasten op zoek naar wat voor hen belangrijk is of wat hen drijft in het leven.

Samen schreven we de antwoorden neer in onze identiteitsverklaring. Maar ook na het schrijven van deze verklaring loopt het identiteitsproces verder en stellen we onze werking en waarden regelmatig in vraag. Zo blijven we allemaal samen de identiteit van het Roerhuis vormgeven, elke dag opnieuw. Onze identiteitsverklaring…