Onze troeven en waarden

null

We bieden warme en nabije zorg

 • We hebben aandacht voor elkaar en maken tijd voor een goeiemorgen, goeiedag, een gesprek.
 • We kennen elkaar persoonlijk. We zwaaien naar elkaar als we voorbij wandelen.
 • Iedereen is gemakkelijk aanspreekbaar, wie je ook bent en welke functie je ook uitoefent.
 • We besteden veel aandacht aan wat onze cliënten kunnen en aankunnen.

We zijn een kleinschalig centrum met een grote verbondenheid.

 • Er is veel persoonlijk contact met en tussen cliënten, bezoekers, familie en medewerkers en vrijwilligers. Dit contact verloopt gemoedelijk en professioneel.
 • We organiseren activiteiten waarbij ook familie welkom is en een actieve rol mag opnemen.
 • We spelen gericht en snel in op concrete vragen en noden.

We hebben respect voor elkaar: we zijn gelijkwaardig, met onze beperkingen en mogelijkheden.

 • Cliënten onderling, maar ook medewerkers en cliënten en familie; we respecteren elkaar en nemen tijd om elkaar te begrijpen.
 • We volgen het ritme van onze cliënten.

De mogelijkheden, krachten en talenten van onze cliënten staan centraal.

 • We werken aan zelfredzaamheid.
 • We spelen in op de eigenheid van elke cliënt, nl. wat maakt iemand uniek?
 • We luisteren gericht zodat we de eigen keuzes van onze cliënten zoveel mogelijk kunnen volgen of samen kunnen bekijken hoe we hieraan tegemoet kunnen komen.
 • We leren onze cliënten omgaan met hun vrijheden.
 • We hebben oog voor integratie in de samenleving en in het dagelijkse leven. We nemen deel aan zinvolle dagelijkse activiteiten in en buiten het Roerhuis.

We bieden vertrouwen en veiligheid

 • Je bent in veilige handen bij ons; zowel onze begeleiding als onze infrastructuur zijn aangepast, of passen we aan de noden van onze cliënten en bewoners aan.
 • Wat we zeggen, doen we en wat we doen, delen we eerlijk mee.
 • We communiceren transparant naar cliënten, familie, andere zorgverwijzers, met het nodige respect voor de privacy. Waar mogelijk gaan we in dialoog met cliënten en hun netwerk over ons zorgaanbod zodat het tegemoetkomt aan ieders wensen.
 • We creëren een huiselijke plek met oog voor de privacy van elke cliënt.

Rustige eigentijdse centrale omgeving

 • Ons centrum is gelegen in een rustige omgeving dicht bij het centrum van Leuven.
 • We bieden een moderne infrastructuur
 • Een snoezelruimte
 • Groene tuin
 • Een fijne buurt
 • Veel wandelmogelijkheden
 • Fijne samenwerking met het WZC in de buurt die interactie met onze cliënten mogelijk maakt.
 • Gemakkelijk bereikbaar