De naam “Roerhuis” werd niet toevallig gekozen, maar gaf goed weer wat men met het initiatief wou realiseren. Het ging om een huis waar iets ‘roerde’, waar iets bewoog en gedaan werd. En het verwees naar ‘de plaats op een schip waar gestuurd wordt’ om nieuwe wegen in te slaan en richting te geven aan de zorg die werd geboden.

Men wou niet alleen een reële verbetering van het zorgpatroon voor die tien bewoners realiseren, maar ook een inspirerend voorbeeld zijn voor andere gelijkaardige initiatieven. Door het positief effect op de kwaliteit van leven van deze tien mensen, wou men het project continueren. En zo ontstond een blijvende opvang voor deze bewonersgroep.