In 1994 opende een tweede woonhuis voor personen met een verstandelijke beperking die voordien in een psychiatrisch centrum verbleven. Nadien verruimde men de opname naar alle personen met een matig tot ernstig mentale beperking.